FRC

ATP i FRC w transporcie chłodniczym?

Umowa ATP (Accord européen relatif au transport international des denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ce transport) to umowa międzynarodowa dotycząca transportu międzynarodowego żywności i innych towarów łatwo psujących się oraz pojazdów specjalnych wykorzystywanych do takiego transportu.

W niektórych krajach umowa ATP jest również stosowana w transporcie krajowym, ponieważ wymogi te uznaje się za ważne dla ochrony jakości i bezpieczeństwa żywności oraz innych towarów łatwo psujących się.

Czy FRC a ATP to to samo?

Certyfikat FRC (Fédération Internationale de Transport Routier – Międzynarodowa Federacja Transportu Drogowego) oraz umowa ATP (Accord européen relatif au transport international des denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ce transport) to dwa odrębne dokumenty, chociaż oba dotyczą międzynarodowego transportu żywności i innych towarów łatwo psujących się.

Umowa ATP zawiera szczegółowe wymagania dotyczące pojazdów i urządzeń chłodniczych, w tym minimalnych wymagań izolacji termicznej, systemów chłodniczych i monitorowania temperatury, procedury inspekcji i kontroli pojazdów, wymagania dotyczące szkoleń dla kierowców i personelu obsługującego pojazdy chłodnicze oraz procedury dokumentacji i raportowania. Umowa ATP ma na celu zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa transportu towarów łatwo psujących się oraz minimalizowanie strat wynikających z uszkodzeń lub awarii w czasie transportu.

Certyfikat FRC natomiast to certyfikat zgodności, który potwierdza, że pojazd jest odpowiedni do przewozu ładunków wymagających utrzymania określonej temperatury w czasie transportu. Aby uzyskać certyfikat FRC, pojazd musi spełnić określone wymagania dotyczące izolacji termicznej, systemu chłodniczego i materiałów stosowanych w pojazdach.

Certyfikat FRC jest wydawany przez niezależne instytucje certyfikujące.

Mimo że oba dokumenty dotyczą transportu żywności i innych towarów łatwo psujących się, są to dwa różne dokumenty, które mają różne wymagania i procedury. Jednakże, często wymaga się posiadania certyfikatu FRC w transporcie zgodnym z umową ATP, ponieważ pojazdy posiadające certyfikat FRC są uznawane za spełniające wymagania umowy ATP.

Jak uzyskać certyfikat FRC?

Aby uzyskać certyfikat FRC, należy spełnić określone wymagania dotyczące pojazdu oraz systemów chłodniczych, które są zainstalowane w pojeździe. Wymagania te obejmują między innymi:

  • Izolację termiczną – pojazd musi mieć odpowiednią izolację termiczną, która pozwoli na utrzymanie określonej temperatury wewnątrz pojazdu.
  • System chłodniczy – pojazd musi być wyposażony w system chłodniczy, który pozwoli na utrzymanie określonej temperatury wewnątrz pojazdu. System ten musi być zaprojektowany i wykonany zgodnie z określonymi wymaganiami.
  • Certyfikowane materiały – materiały stosowane w systemie chłodniczym i izolacji termicznej muszą być certyfikowane i spełniać określone standardy jakości.
  • Dokumentacja – przedstawienie odpowiedniej dokumentacji technicznej i informacji o pojazdach oraz o systemie chłodniczym i izolacji termicznej.

Certyfikat FRC wydawany jest przez niezależne instytucje certyfikujące, które przeprowadzają odpowiednie testy i badania pojazdu i jego systemów chłodniczych. Aby uzyskać certyfikat, należy złożyć odpowiednie wnioski oraz zapewnić dostęp do pojazdu i jego dokumentacji technicznej.

W celu uzyskania certyfikatu FRC należy skontaktować się z instytucją certyfikującą i przestrzegać określonych wymagań oraz procedur, które prowadzą do uzyskania certyfikatu.

Środki transportu Skelv posiadają stosowny certyfikat FRC wydany przez Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie