- 

Transport ADR

Oferujemy transport ADR. Specjalizujemy się w transporcie materiałów niebezpiecznych, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także dla środowiska. Organizujemy także krajowy i międzynarodowy transport chłodniczy. Mamy niezbędne i przede wszystkim udokumentowane doświadczenie, które pozwala nam świadczyć usługi transportowe na najwyższym poziomie, dbając o komfort klienta, bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Organizujemy przewóz towarów niebezpiecznych ADR wszystkich klas z wyłączeniem klasy 1 i 7. Towary niebezpieczne przewozimy najczęściej ciężarówkami z naczepami typu firanka, plandeka (standard i mega). Transport realizowany jest w oparciu o rygorystyczne przepisy, przeszkolonych kierowców, a także doświadczenie spedytorów. Nasi kierowcy posiadają odpowiednie zaświadczenia ADR, a wyznaczony doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych dba o właściwe oznakowanie ładunku. Towary niebezpieczne przewozimy najczęściej ciężarówkami z naczepami typu firanka, plandeka

Bezpieczny transport ADR wymaga przede wszystkim posiadania odpowiedniego sprzętu, a także wykonania pracy przez osoby, które dysponują niezbędną wiedzą, dla których przestrzeganie przepisów ma kluczowe znaczenie. Warto powierzyć transport materiałów niebezpiecznych naszej firmie, gdyż:
  • usługi świadczymy kompleksowo,
  • obsługujemy klientów działających w różnych branżach,
  • posiadamy własny tabor, który jest regularnie serwisowany u naszych partnerów,
  • kierowcy zawsze stosują się do przepisów ruchu drogowego,
  • trzymamy się zasad bezpiecznego transportu ADR,
  • bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem.

Czym jest transport ADR i dlaczego trzeba go profesjonalnie zorganizować?

Trudno wyobrazić sobie transport materiałów niebezpiecznych, np. gazów, materiałów żrących czy samozapalnych, bez zastosowania się do odpowiednich procedur i wykorzystania dedykowanego sprzętu. Transport ADR musi być bezpieczny i sprawnie zorganizowany, a ryzyko przedostania się materiałów do gleby czy ich wybuchu ograniczone do minimum. Dlatego warto współpracować wyłącznie z doświadczonymi wykonawcami. Firma transportowa zobowiązana jest działać zgodnie z obowiązującym prawem. To automatycznie przełoży się na szybką realizację zadania i dostarczenie materiałów niebezpiecznych w wyznaczone miejsce.

Znak ADR 9

Skrót ADR oznacza Accord Dangereux Routier, czyli europejskie przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, czyli materiałów i przedmiotów, których właściwości fizyczne, chemiczne lub biologiczne mogą być zagrożeniem dla:

  • ludzi,
  • zwierząt,
  • środowiska naturalnego,

i których przewóz jest zabroniony albo dopuszczony jedynie na ścisle określonych prawem warunkach.

9 klas materiałów niebezpiecznych

1.    Materiały i przedmioty wybuchowe

zagrożenie: wybuch, np. gliceryna, sztuczne ognie

2.   Gazy

zagrożenie: żrące, trujące, zapalne, np. chlor, butla propan-butan

3.   Materiały ciekłe zapalne

zagrożenie: zapalne, np. benzyna, nafta

4.1. Materiały stałe zapalne

 zagrożenie: zapalne, wybuchowe, np. siarka, zapałki, guma

4.2. Materiały samozapalne

  np. fosfor biały

4.3. Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy

  np. karbid, sód

5.1.  Materiały utleniające

 zagrożenie: posiadają w sobie nadmiar tlenu, wzmagając pożar, np. nadmanganian potasu

5.2. Nadtlenki organiczne

 np. fosfor biały

6.    Materiały trujące

 zagrożenie: śmiertelne zatrucie, np. cyjanek potasu, arszenik

6.2. Materiały zakaźne

 zagrożenie: wywołują epidemię lub choroby, np. odpady medyczne

7.   Materiały promieniotwórcze

zagrożenie: napromieniowanie, np. promieniowanie alfa, beta, gamma

8.   Materiały żrące

zagrożenie: niszczą błony i skórę, np. kwasy

9.   Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

zagrożenie: różne, przez co trudno jest zakwalifikować, np. azbest, styropian, asfalt.

Dokumenty do pobrania