USŁUGI

- 

Doradztwo
środowiskowe

Przepisy ochrony środowiska bardzo często są aktualizowane lub zmieniane, przez co trudno odnaleźć się w gąszczu przepisów i tym samym poprawnie realizować swoje obowiązki. Niestety za brak lub niewłaściwe raportowanie grożą kary finansowe, a obowiązki z zakresu ochrony środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy.

W Skelv nieustannie aktualizujemy swoją wiedzę. Cały czas jesteśmy na bieżąco ze zmianami w przepisach prawnych. Z naszą pomocą łatwiej jest poprawnie sporządzić odpowiednią dokumentację oraz uzyskać wszelkie potrzebne pozwolenia i decyzje administracyjne.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w następujących zadaniach:

 

Gospodarowanie odpadami

 • Wpis do rejestru przedsiębiorców funkcjonującego w ramach BDO
 • Decyzja administracyjna w zakresie wytwarzania odpadów
 • Decyzja administracyjna w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów
 • Transport odpadów
 • Ewidencja odpadów
 • Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów
 • Przekazywanie posiadanych odpadów uprawnionym odbiorcom
 • Przekazywanie wybranych odpadów osobom fizycznym
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Gospodarowanie odpadami

 • Wpis do rejestru przedsiębiorców funkcjonującego w ramach BDO
 • Decyzja administracyjna w zakresie wytwarzania odpadów
 • Decyzja administracyjna w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów
 • Transport odpadów
 • Ewidencja odpadów
 • Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów
 • Przekazywanie posiadanych odpadów uprawnionym odbiorcom
 • Przekazywanie wybranych odpadów osobom fizycznym
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Oddziaływanie na środowisko wodno-gruntowe

 • Decyzja administracyjna w zakresie wprowadzania ścieków do środowiska naturalnego
 • Decyzja administracyjna w zakresie wprowadzania ścieków do kanalizacji podmiotu trzeciego
 • Decyzja administracyjna w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych
 • Decyzja administracyjna w zakresie poboru wody na potrzeby działalności gospodarczej
 • Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska

Oddziaływanie na stan czystości atmosfery

 • Decyzja administracyjna w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
 • Zgłoszenie instalacji niewymagającej posiadania pozwolenia emisyjnego
 • Emisja lotnych związków organicznych ze źródeł zorganizowanych i niezorganizowanych
 • Emisja zanieczyszczeń ze spalania surowców energetycznych
 • Emisja zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów, maszyn wolnobieżnych i urządzeń
 • Emisja zanieczyszczeń z przeładunku paliw silnikowych i oleju napędowego
 • Uwolnienie awaryjne czynników chłodniczych
 • Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska
 • Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
 • Bilans lotnych związków organicznych (LZO)
 • Rejestracja urządzeń i systemów chłodniczych w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO)
 • Sprawozdanie o SZWO i FGC (BDS)

Wprowadzanie niektórych produktów na rynek krajowy

 • Wpis do rejestru przedsiębiorców funkcjonującego w ramach BDO
 • Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych baterii i akumulatorów
 • Ewidencja produktów wprowadzanych na rynek krajowy
 • Informacja o systemie zbierania zużytych baterii i akumulatorów

Wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek krajowy

 • Wpis do rejestru przedsiębiorców funkcjonującego w ramach BDO
 • Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych opakowań monomateriałowych
 • Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych opakowań wielomateriałowych
 • Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych opakowań ze środkami niebezpiecznymi
 • Ewidencja opakowań wprowadzanych wraz z produktami na rynek krajowy
 • Publiczne kampanie edukacyjne w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
 • Roczne sprawozdanie o wytwarzanych opakowaniach
 • Roczne sprawozdanie o pustych opakowaniach sprowadzanych z zagranicy
 • Roczne sprawozdanie o opakowaniach wysyłanych za granicę
 • Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 • Oznakowanie opakowań wprowadzanych na rynek krajowy
 • Opłata recyklingowa dotycząca toreb na zakupy z tworzywa sztucznego- raport w BDO