- 

Transport PUPZ kat 3 i 2

Hodowla zwierząt pozwala na dostarczenie produktów, które pozwalają nam zaspokoić nasze podstawowe potrzeby. Istotnym elementem hodowli i przetwórstwa jest oczywiście umiejętnie prowadzona gospodarka odpadami. Jest ona konieczna, gdyż uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, które nie nadają się do spożycia przez ludzi, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla całego ekosystemu, negatywnie wpływać na zdrowie innych ludzi i zwierząt, na glebę, wody gruntowe, powietrze. Naszym klientom zapewniamy kompleksowy transport PUPZ kategorii 3 i 2. Usługi transportowe realizowane są zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Respektowanie przepisów bezpieczeństwa i przepisów sanitarnych, a także stosowanie się do nich sprawia, że transport:
 • jest dobrze zaplanowany,
 • jest systematyczny,
 • nie stanowi zagrożenia,
 • ogranicza ryzyko skażenia, rozprzestrzeniania się chorób,
 • nie trafi na nieprzewidziane przeszkody,
 • sprawi, że produkty szybko trafią do przetworzenia lub utylizacji.
Możemy kompleksowo oferować tego rodzaju usługi transportowe, gdyż posiadamy niezbędne zaplecze techniczne, zatrudniamy osoby z doświadczeniem, mamy szczegółowo opracowane procedury. Wszystko to sprawia, że klient podejmujący współpracę może liczyć na kompleksową obsługę, a także ma pewność, że obiór będzie regularny, dobrze zorganizowany. Stawiamy na:
 • indywidualne podejście do każdego klienta,
 • dopasowanie oferty,
 • odpowiedni dobór środków transportu do rodzaju odpadów,
 • kompleksowe i dokładne zabezpieczenie PUPZ,
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas transportu,
 • szybkie przekazanie odpadów do utylizacji.

Transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 i 2– wymagania i przepisy

Naszym celem jest kompleksowa obsługa klienta w zakresie transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Oferujemy transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (PUPZ) kategorii 3 i 2, wykorzystując własny tabor, a także posiłkujemy się wsparciem zaufanych przewoźników krajowych, jak i zagranicznych. Przewóz PUPZ odbywa się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej i dlatego wykonywany jest specjalnie do tego celu przygotowanym i oznaczonym zespołem pojazdów zgodnie z przepisami sanitarnymi, dotyczącymi produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które określa Rozporządzenie nr 1069/2022 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 21 października 2009 roku. Skelv wpisany jest do rejestru podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie w zakresie transportowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 3, któremu został nadany Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny (WNII) – 126180133

Dlaczego warto korzystać z naszych usług?

posiadamy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z zakresu warunków, jakie należy spełnić, transportując produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego

dobieramy specjalistyczny środek transportu pod daną kategorię i rodzaj PUPZ, a należą do nich:
 • chłodnie,
 • wywrotki,
 • cysterny,
 • kontenery i inne.

W czym się specjalizujemy?

01. Transport wymagający mrożenia lub chłodzenia

Transport UPPZ KAT. 3, wymagający chłodzenia lub mrożenia, przewozimy w naczepach chłodniach, umożliwiających kontrolę temperatury

02. Transport odpadów płynnych lub półpłynnych

Transport UPPZ KAT. 3. Materiał PUPZ kategorii 3 taki jak krew, jelita, tłuszcze wymagają odpowiedniego szczelnego środka transportu o odpowiedniej izolacji termicznej, dlatego przewozimy je w naczepach typu wywrotka, umożliwiających szybki i łatwy załadunek i rozładunek.

03. Transport odpadów płynnych

Transport UPPZ KAT. 2. Materiał kategorii 2 taki jak osady ściekowe z zakładowych oczyszczalni ścieków przemysłowych transportowany jest przez nas przystosowanymi do tego cysternami wyposażonymi w pompy ssące. Swoje usługi oferujemy w kraju i na terenie Unii Europejskiej.

04. Transport odpadów suchych

Transport UPPZ KAT. 2. Materiał kategorii 2 taki jak osady ściekowe z zakładowych oczyszczalni ścieków przemysłowych transportowany jest przez nas przystosowanymi do tego hakowcami w szczelnych kontenerach.

Czym są produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego?

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (PUPZ) oznaczają całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie.

Produkty te, klasyfikuje się w specjalnych kategoriach odzwierciedlających poziom zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt stwarzanego przez takie produkty. Wyróżniamy:

 • Materiał kategorii 1
 • Materiał kategorii 2
 • Materiał kategorii 3