rybne odpady

Jak wygląda transport odpadów rybnych?

Transport odpadów to niezwykle złożony temat. Przepisy w tej kwestii są podyktowane przede wszystkim tym, z jakim rodzajem pozostałości mamy do czynienia i jakie ma być ich dalsze przeznaczenie czy sposób utylizacji. Na szczególną uwagę zasługują odpady odzwierzęce, w tym odpady rybne zwane jako produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Jakie warunki należy spełnić, aby móc je bezpiecznie i legalnie transportować?

Transport odpadów rybnych a formalności 

Firmy, które zajmują się odbiorem i przewozem odpadów, muszą w pierwszej kolejności zadbać o kwestie formalne. Jeśli chodzi o odpady rybne, które następnie mogą być wykorzystane na przykład do produkcji mączki rybnej, to przedsiębiorstwo transportowe powinno wykorzystywać własny tabor. Najważniejsze kwestie, o które trzeba wówczas zadbać to:

  • odbiór musi się odbywać pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej,
  • przewóz musi się odbywać wyłącznie specjalnie przystosowanym i oznaczonym zespołem pojazdów,
  • transport musi się odbywać zgodnie z przepisami sanitarnymi, które dotyczą produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego określonych w Rozporządzeniu Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009.

Do jakich rejestrów musi być wpisana firma zajmująca się transportem odpadów rybnych? 

Kolejną formalnością, którą trzeba się zająć, aby móc transportować odpady rybne, jest wpisanie firmy do odpowiednich rejestrów. Są one nadzorowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Aby odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego mógł się odbywać, konieczny jest wpis do rejestru operowania ubocznymi produktami zwierzęcymi i/lub produktami pochodnymi kategorii 3, nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi.

Skelv wpisany jest do rejestru podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie, w zakresie:

  • operowania ubocznymi produktami zwierzęcymi i/lub produktami pochodnymi kategorii 3, nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi, któremu został nadany Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny (WNI)- 12619140,
  • transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 3, któremu został nadany Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny (WNI)- 126180133.