- 

Branże​

Branże, z którymi współpracujemy:

  • sieci handlowe,
  • zakłady produkcyjne,
  • firmy, odbierające odpady od innych przedsiębiorstw,
  • zakłady przetwarzania odpadów, zwanych recyklerami,
  • zakłady utylizacji odpadpów,
  • biogazownie,
  • firmy, odbierające odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, potocznie zwanych RIPO-MBP, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.