- 

Odpady z papieru
i tektury

Ze względu na swoje właściwości papier ma ograniczoną ilość przetwarzania. Nie można go poddawać recyklingowi w nieskończoność.

Recykling papieru wymaga czystego, odpowiednio posortowanego papieru – nie może zawierać zanieczyszczeń takich jak resztki jedzenia, plastik, metal i inne śmieci, które sprawiają, że staje się ciężki do przetworzenia.

Jesteśmy bezpośrednim dostawcą odpadów z papieru i tektury, gazet, ulotek, CEKu, ścinek drukarskich  do papierni zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, Austrii, Włoszech, Ukrainie, Turcji.

Specjalizujemy się głównie w obrocie surowców wtórnych, takich jak:

1.01
1.01.Papier i tektura mieszane (niesortowane)

Po usunięciu materiałów nienadających się do użytku. Mieszanina różnego rodzaju papieru i tektury, bez ograniczenia zawartości surowca krótkowłóknistego.

1.02
1.02.Papier i tektura mieszane (sortowane)

Mieszanina różnego rodzaju papieru i tektury, zawierająca maksimum 40% gazet i czasopism.

1.03
1.03.Tektura szara

Zadrukowana i niezadrukowana tektura szara z białym pokryciem, lub bez pokrycia lub ich mieszanina, niezawierająca tektury falistej.

1.04
1.04.Tektura falista z domów handlowych

Zużyte opakowania papierowe i tekturowe, zawierające minimum 70% tektury falistej, pozostałą część stanowi tektura lita i papiery pakowe.

1.05
1.05.Opakowania z tektury
falistej zużyte

Zużyte pudła i arkusze tektury falistej różnych odmian.

1.06
1.06.Czasopisma niesprzedane

Niesprzedane czasopisma z klejem lub bez kleju.

1.10
1.10.Gazety i czasopisma mieszane

Mieszanina gazet i czasopism, zawierająca minimum 60% czasopism, z klejem lub bez kleju.

2.11
2.11.Tektury powlekane PE

Pozostałe tektury powlekane PE. Mogą zawierać papier i tekturę z masy niebielonej, pochodzące od producentów i przetwórców tektury.

2.14
2.14.Papier toaletowy kolorowy
i chusteczki higieniczne

Nieużywany kolorowy papier toaletowy z miękkimi tulejkami, nieużywane chusteczki higieniczne.

3.12
3.12.Tektura biała wielowarstwowa mało zadrukowana

Ścinki z nowej białej tektury wielowarstwowej mało zadrukowanej, z warstwami bezdrzewnymi, z masy mechanicznej lub termo-mechanicznej, niezawierającej warstw szarych.

4.02
4.02.Tektura falista mocna
zużyta

Zużyte pudełka z tektury falistej, z warstwami płaskimi tylko z kraftlinera, z warstwą pofalowaną z masy celulozowej lub termo-chemicznej.

5.03
5.03.Opakowania tekturowe do płynów

Zużyte opakowania tekturowe do płynów łącznie z zużytymi opakowaniami z tektury powlekanej PE (z udziałem lub bez udziału aluminium), zawierające minimum 50 % masowych włókien, pozostałość stanowi aluminium lub powłoki.

5.14
5.14.Zużyte papierowe kubki

Zawiera zużyte kubki papierowe pokryte tworzywem.

Dokumenty do pobrania