- 

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych

Konkretna grupa odpadów

Odpad po środkach niebezpiecznych

15 01 10*

Odpady opakowaniowe, zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, a są to przede wszystkim puste opakowania po substancjach chemicznych.