filet ryby

Jak wygląda utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego?

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) to takie elementy zwierząt, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Mogą być to na przykład głowy, korpusy, wnętrzności, kości, kopyta czy inne części zwierzęce, których nie wykorzystuje się do jedzenia. Ich bezpieczna utylizacja jest bardzo istotna, aby nie dopuścić do powstawania zanieczyszczeń ani do rozprzestrzeniania się chorób.

Jak zagospodarować odzwierzęce produkty uboczne?

Istnieją rozmaite metody, które pozwalają na bezpieczne poradzenie sobie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, tak aby nie zanieczyszczać środowiska ani nie tworzyć ryzyka epidemicznego. Można składować takie odpady w odpowiednio przygotowanych miejscach, kompostować je albo spalać w wysokiej temperaturze. Innym rozwiązaniem jest użycie ich do przygotowywania karmy dla zwierząt. Konkretny sposób wykorzystania UPPZ zależy od ich kategorii, to znaczy, czy są przeznaczone wyłącznie do usunięcia, czy jednak można wykorzystać je do spożycia przez zwierzęta.

Utylizacja ubocznych produktów pochodzących z ryb

Odpady pochodzące z przetwórstwa rybnego to przede wszystkim głowy, skóry, kręgosłupy, a także całe ryby, których nie używa się do innych celów. Te produkty uboczne mogą być wykorzystane do produkcji mączki rybnej, która staje się jednym z komponentów paszy dla zwierząt. Taka mączka to wartościowy produkt mający w swoim składzie dużą ilość białka, a także łatwo przyswajalnych aminokwasów i cennych składników mineralnych, takich jak fosfor, wapń oraz selen. Produkcja mączki rybnej odbywa się w wysokiej temperaturze, dzięki czemu zniszczone zostają wszelkie szkodliwe drobnoustroje, a także usunięty nadmiar tłuszczu i wody. W wyniku tych procesów końcowy produkt jest całkowicie bezpieczny dla zwierząt.