- 

Licencje transportowe

Zezwolenie nr 028169 na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Licencja na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy Ceklarz Paweł

Zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na operowanie produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego kategorii 3

Zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 3

Wpis do rejestru, zezwalającego na transport odpadów w Austrii

Wpis do rejestru, zezwalającego na transport odpadów w Niemczech

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ADR odpady Paweł Ceklarz

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ADR Pawel Ceklarz

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ADR Yana Matviienko