CRO Centralny Rejestr Operatorów

Transport chłodniczy a Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowe (CRO)

Centralny Rejestr Operatorów (CRO) – wcześniej : Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, dotyczący operatorów urządzeń (będących systemami ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałych urządzeń), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 (CO2 eq) fluorowanych gazów cieplarnianych – inaczej F-gazów (do dnia 31 stycznia 2018 r. 3 kg substancji kontrolowanych i 3 kg F-gazów).

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji w CRO?

Operatora przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej

Kim jest operator wg CRO?

W praktyce operatorem jest użytkownik lub ewentualnie właściciel urządzenia, czy też podmiot zarządzający obiektem, w którym urządzenie się znajduje. Operator jest zobowiązany do sprawowania faktycznej kontroli nad technicznym działaniem urządzenia, w tym podejmowania decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących urządzenia.

Czym jest urządzenie wg CRO?

Urządzeniem nazywamy:

  1. stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła
  2. agregaty chłodnicze zamontowane na samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach
  3. rozdzielnice elektryczne zdefiniowane
  4. urządzenia zawierające F-gazy jako rozpuszczalniki organiczne
  5. obiegi Rankine’a
  6. stacjonarne urządzenia będące systemami ochrony przeciwpożarowej

Czy świadcząc usługi transportu chłodniczego naczepami typu chłodnia należy rejestrować się w CRO?

Tak. Obowiązek rejestracji w CRO dotyczy urządzeń chłodniczych zamontowanych na samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach (naczepach) chłodniach.

Zgodnie z Art. 2 pkt 26 i 27 Rozporządzenia 517/2014

  • „samochód ciężarowy chłodnia” oznacza pojazd silnikowy o masie większej niż 3,5 tony, który został zaprojektowany i skonstruowany głównie w celu przewozu towarów i jest wyposażony w agregat chłodniczy;
  • „przyczepa chłodnia” oznacza pojazd, który jest zaprojektowany i skonstruowany tak, aby mógł być ciągnięty przez samochód ciężarowy lub ciągnik, głównie w celu przewozu towarów, i jest wyposażony w agregat chłodniczy;

Jakie są kary ba brak rejestracji urządzenia w CRO?

Za brak rejestracji urządzenia w CRO możesz otrzymać karę administracyjną od 600 zł do 4500 zł