Jak wygląda utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego?

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) to takie elementy zwierząt, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Mogą być to na przykład głowy, korpusy, wnętrzności, kości, kopyta czy inne części zwierzęce, których nie wykorzystuje się do jedzenia. Ich bezpieczna utylizacja jest bardzo istotna, aby nie dopuścić do powstawania zanieczyszczeń ani do rozprzestrzeniania się chorób. Jak […]