Jak wygląda transport odpadów rybnych?

Transport odpadów to niezwykle złożony temat. Przepisy w tej kwestii są podyktowane przede wszystkim tym, z jakim rodzajem pozostałości mamy do czynienia i jakie ma być ich dalsze przeznaczenie czy sposób utylizacji. Na szczególną uwagę zasługują odpady odzwierzęce, w tym odpady rybne zwane jako produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Jakie warunki należy spełnić, aby móc je […]