Glowny Inspektorat Weterynarii 1

Odpady zwierzęce – transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego KAT.3 a uzyskanie zezwolenia.

Chyba nie ma działalności gospodarczej, która mogłaby się odbywać bez odpowiedniego zezwolenia, licencji oraz certyfikatów.

Świadcząc usługi transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego jest podobnie.

Oprócz posiadania licencji na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy, która uprawnia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w kraju i za granicą wymagane jest Zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 3.

Jak uzyskać zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego KAT.3?

Należy złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadanie Weterynaryjnego Numeru Identyfikacyjnego ( WNI ) oraz o rejestrację działalności nadzorowanej w zakresie transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych dołączając do wniosku załącznik z kodami produktów, które ma się zamiar transportować i uiszczając opłatę skarbową za wydanie decyzji administracyjnej.

Zezwolenie na transport PUPZ KAT.3 lub produktów pochodnych nie uprawnia jednak do wykonywania transportu odpadów zwierzęcych każdym środkiem transportu.

Przepisy jasno określają jak powinien odbywać się transport PUPZ KAT.3. Należy więc zwrócić się jeszcze raz do Powiatowego Lekarza Weterynarii o wydanie zaświadczenia, że należący do firmy środek transportu wykorzystywany do przewozu PUPZ KAT.3 spełnia wymagania weterynaryjne dotyczące gromadzenia, przewozu i identyfikowalności określone w:

Wyżej wymienione przepisy wskazują, jak powinno odbywać się Gromadzenie, Transport i Identyfikacja Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego Kategorii 3

Po uzyskaniu takiego zaświadczenia możemy dopiero wykonywać transport odpadów zwierzęcych zwanych produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego KAT.3