Lista kontrolna Spiwet - 04

Kontrola Powiatowego Inspektora Weterynarii przedsiębiorstwa transportującego PUPZ KAT.3

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego należy powiadomić właściwy organ, czyli Powiatowy Inspektorat Weterynarii o charakterze czynności wykonywanych z wykorzystaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – w tym przypadku o transporcie i uzyskać odpowiednie zezwolenie, czyli Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny (WNI).

W artykule Odpady zwierzęce – transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego KAT.3 a uzyskanie zezwolenia wyjaśniam jak takie zezwolenie uzyskać.

Realizując transport odpadów zwierzęcych, czyli produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego KAT.3 trzeba przestrzegać przepisów dotyczących warunków transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i mieć na uwadze, że pewnego dnia wydający zezwolenie Powiatowy Inspektorat Weterynarii zgłosi się do naszego przedsiębiorstwa by dokonać kontroli prowadzonych przez nas działań.

Co podlega kontroli?

Przedsiębiorstwa transportujące produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i/lub produkty pochodne podlegają kontroli określonej w dokumencie Lista Kontrolna SPIWET i kontrolowane są:

Wymogi ogólne:

 • Czy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne są gromadzone i przewożone w nowych opakowaniach lub zakrytych, zabezpieczonych przed wyciekami pojemnikach lub kontenerach?
 • Czy transport materiałów odbywa się we właściwej dla nich temperaturze (transport chłodniczy) w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt?
 • Czy transport odbywa się w warunkach zapewniających identyfikację produktu?
 • Czy przeprowadzane są kontrole własne zakładu?

Czy pojazdy i pojemniki wielokrotnego użytku, a także wszystkie pozostałe elementy wyposażenia lub sprzęt wielokrotnego użytku, który styka się z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi są:

 • Czyszczone, wymyte i zdezynfekowane po każdym użyciu
 • Utrzymywane w czystości
 • Czyste i suche przed użyciem
 • Przeznaczone do przewozu określonego produktu w zakresie niezbędnym do uniknięcia zakażeń krzyżowych
 • Opakowania są usuwane poprzez spalenie jako odpady lub w inny właściwy sposób

Oznakowanie Podczas transportu i czy etykieta przymocowana do pojazdu wskazuje:

 • Kategorię przewożonych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych
 • W przypadku surowca kategorii 3, zawiera sformułowanie „nie do spożycia przez ludzi” lub inne właściwe

Dokumentacja zakładowa czy:

 • Podczas przewozu, produktom ubocznym pochodzenia zwierzęcego lub produktom pochodnym towarzyszy dokument handlowy lub w odpowiednich przypadkach, świadectwo weterynaryjne
 • Dokumenty handlowe i świadectwa zdrowia przyjęcia przechowywane są przez okres co najmniej dwóch lat
 • Zakład prowadzi rejestr umożliwiający identyfikację podmiotów, od których uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne zostały odebrane (nazwa, adres, daty przyjęcia)
 • Zakład prowadzi rejestr umożliwiający identyfikację podmiotów, do których uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne zostały dostarczone (daty wysyłki, nazwy i adresy przewoźników)