Transport PUPZ 3

Jak realizowany jest transport chłodniczy w Skelv?

Czym jest transport chłodniczy?

Transport chłodniczy jest rodzajem transportu, w którym towary przewożone są w odpowiednio niskiej temperaturze. Dotyczy to głównie produktów spożywczych takich jak:
mięso, owoce, mrożonki, nabiał, kwiaty warzywa czy produkty garmażeryjne.

Transport chłodniczy służy również do przewożenia leków, produktów branży chemicznej, farmaceutycznej, a także odpadów, towarów niebezpiecznych ADR czy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego KAT.3

Gdzie wykorzystywany jest transport chłodniczy?

Wiele towarów już od momentu wyprodukowania aż do momentu, gdy dotrą na półki sklepowe lub w ręce klienta, muszą być przechowywane w możliwie niezmiennej i określonej temperaturze.
Transport chłodniczy realizowany jest za pomocą specjalnego rodzaju naczep zwanych potocznie chłodnia. Naczepy chłodnie zdecydowanie najważniejszą rolę odgrywają w transporcie żywności, a szczególnie produktów świeżych. Międzynarodowa umowa ATP określa maksymalne temperatury dla danych rodzajów produktów spożywczych.

Jakie produkty przewozi się w kontrolowanej temperaturze?

Najczęściej przewożonym towarem warunkach chłodniczych naczepami typu chłodnia jest żywność a dokładniej szybko psujące się artykuły żywnościowe. Produkty te muszą zostać dostarczone w możliwie najkrótszym czasie np. do 48 h. lub muszą być odpowiednio schłodzone, zamrożone lub podgrzane. W przypadku przewozów międzynarodowych podstawowym aktem prawnym regulującym przewozy żywnościowe jest Konwencja ATP.

Do towarów wymagających transportu chłodniczego zaliczamy:

 • Żywność pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego (mięso, ryby, owoce morza)
 • Produkty cukiernicze;
 • Półprodukty farmaceutyczne;
 • Wyroby i półprodukty mięsne;
 • Środki rolnicze;
 • Rośliny i grzyby;
 • Kosmetyki;
 • Ładunki niebezpieczne;
 • Kwiaty cięte;
 • Leki;
 • Lody
 • Napoje,
  a także:
 • Produkty Uboczne Pochodzenia Zwierzęcego KAT.3
 • Odpady