02 tuv nord

Bez uwag – TUV Nord – raport recyklera Skelv Sp. z o.o.

Otrzymaliśmy dzisiaj od TUV Nord Sprawozdanie z Audytu Zewnętrznego Przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty EDPR. TUV Nord w swoim raporcie stwierdza o braku uchybień w odniesieniu do zgodności masy zakupionych odpadów opakowaniowych z papieru i tektury (kod 150101) z wystawionymi dokumentami EDPR, dokumentami celnymi i dokumentami sprzedażowymi. Informacja ta, tylko potwierdza profesjonalizm świadczonych przez Skelv usług odbioru odpadów opakowaniowych celem poddania ich recyklingowi.