Produkty Uboczne Pochodzenia Zwierzęcego KAT.3

Co zalicza się do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego?

Firmy, które zajmują się działalnością związaną ze zwierzętami, mają do czynienia z różnego rodzaju produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, która w skrócie są określane jako UPPZ. Nazywamy nimi takie materiały odzwierzęce, które nie są przeznaczone do spożycia albo ludzie po prostu ich nie spożywają. Co dokładnie do nich zaliczamy i jak należy z nimi postępować?

Co dokładnie zaliczamy do odpadów pochodzenia zwierzęcego?

Pojęcie odpadów pochodzenia zwierzęcego jest bardzo szerokie. Zaliczamy do nich między innymi elementy zwierząt albo ich części. Z takimi odpadami mają do czynienia głównie rzeźnie czy zakłady rozbioru i przetwórstwa, ponieważ są to elementy, które powstają w wyniku uboju zwierząt.

Firmy, które zajmują się transportem odpadów pochodzenia zwierzęcego, często odbierają też padłe zwierzęta gospodarskie, skóry, kopyta czy rogi.

Do omawianych odpadów zaliczamy również obornik pochodzący od zwierząt gospodarskich, trofea łowieckie oraz odpady cateringowe, które pochodzą z placówek zbiorowego żywienia.  Wyróżniamy 3 kategorie takich odzwierzęcych produktów ubocznych, a do wykorzystania są dopuszczane te z kategorii 3, czyli pochodzące ze zwierząt niewykazujących żadnych objawów chorobowych.

Do czego można wykorzystać produkty uboczne

Warto wiedzieć, że wiele produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego może zostać wykorzystanych. Mowa tutaj na przykład o mączce rybnej, która nadaje się do przygotowywania wysokobiałkowego pokarmu dla ryb i niektórych zwierząt futerkowych.

W zależności od tego, z jakimi produktami mamy do czynienia, mogą być surowcem do wykorzystania jako nawozy organiczne, polepszacze gleby, kosmetyki czy wyroby medyczne. Ponadto warto wspomnieć też o różnego rodzaju wyrobach ze skór oraz o wełnie.