Jak wygląda utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego?

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) to takie elementy zwierząt, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Mogą być to na przykład głowy, korpusy, wnętrzności, kości, kopyta czy inne części zwierzęce, których nie wykorzystuje się do jedzenia. Ich bezpieczna utylizacja jest bardzo istotna, aby nie dopuścić do powstawania zanieczyszczeń ani do rozprzestrzeniania się chorób. Jak […]

Jak powstaje i gdzie znajduje zastosowanie mączka rybna?

Kupno produktów proekologicznych to rozwiązanie, które stosuje coraz więcej przedsiębiorców i nie tylko. Można je wykorzystywać na przykład w hodowli zwierząt, co pozwala na zmniejszenie kosztów, które się z tym wiążą. Właśnie dlatego warto inwestować na przykład w mączkę rybną. Jak powstaje i gdzie dokładnie znajduje zastosowanie? Jak powstaje mączka rybna?  Proces powstawania mączki rybnej […]

Jak wygląda transport odpadów rybnych?

Transport odpadów to niezwykle złożony temat. Przepisy w tej kwestii są podyktowane przede wszystkim tym, z jakim rodzajem pozostałości mamy do czynienia i jakie ma być ich dalsze przeznaczenie czy sposób utylizacji. Na szczególną uwagę zasługują odpady odzwierzęce, w tym odpady rybne zwane jako produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Jakie warunki należy spełnić, aby móc je […]

ATP i FRC w transporcie chłodniczym?

Umowa ATP (Accord européen relatif au transport international des denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ce transport) to umowa międzynarodowa dotycząca transportu międzynarodowego żywności i innych towarów łatwo psujących się oraz pojazdów specjalnych wykorzystywanych do takiego transportu. W niektórych krajach umowa ATP jest również stosowana w transporcie krajowym, ponieważ wymogi te uznaje […]

Transport chłodniczy a Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowe (CRO)

Centralny Rejestr Operatorów (CRO) – wcześniej : Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, dotyczący operatorów urządzeń (będących systemami ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałych urządzeń), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 (CO2 eq) fluorowanych gazów cieplarnianych – inaczej F-gazów (do dnia 31 stycznia 2018 r. 3 kg substancji kontrolowanych i 3 […]

KOBIZE w transporcie drogowym oraz transporcie chłodniczym międzynarodowym

KOBiZE to skrót od Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Jest to agencja rządowa w Polsce odpowiedzialna za prowadzenie krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz koordynację i nadzór nad bilansowaniem i zarządzaniem emisjami substancji szkodliwych. Będąc właścicielem samochodów ciężarowych i realizując transport drogowy krajowy lub międzynarodowy, transport chłodniczy, transport ADR, transport odpadów, […]

Kontrola Powiatowego Inspektora Weterynarii przedsiębiorstwa transportującego PUPZ KAT.3

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego należy powiadomić właściwy organ, czyli Powiatowy Inspektorat Weterynarii o charakterze czynności wykonywanych z wykorzystaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – w tym przypadku o transporcie i uzyskać odpowiednie zezwolenie, czyli Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny (WNI). W artykule Odpady zwierzęce – transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego KAT.3 a […]

Odpady zwierzęce – transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego KAT.3 a uzyskanie zezwolenia.

Chyba nie ma działalności gospodarczej, która mogłaby się odbywać bez odpowiedniego zezwolenia, licencji oraz certyfikatów. Świadcząc usługi transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego jest podobnie. Oprócz posiadania licencji na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy, która uprawnia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w kraju i za granicą wymagane jest Zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na transport produktów ubocznych […]

Gromadzenie, Transport i Identyfikacja Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego Kategorii 3

Jak powinno odbywać się gromadzenie i transport PUPZ KAT.3? Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne muszą być gromadzone i przewożone w nowych zaplombowanych opakowaniach lub zakrytych, szczelnych kontenerach lub pojazdach. Czy pojazdy i kontenery wykonujące transport produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 muszą być utrzymywane w czystości? Pojazdy i kontenery wielokrotnego użytku, a także wszystkie […]